Agile czy Lean, czyli na co optymalizujemy nasze organizacje? Gość: Niklas Modig

Często pada pytanie: czy powinniśmy stosować podejście zwinne (Agile), czy szczupłe (Lean), a może obydwa naraz? W archiwum podcastu znajdziesz odcinki tłumaczące, że Metoda Kanban może być stosowana do podejście zwinnego Agile, ale ma swoje korzenie w podejściu Lean. Może powinniśmy wrócić do bardziej podstawowego pytania: na co optymalizujemy nasze organizacje? Na zwinność, szybkość, adaptacyjność? Nie znam wielu osób, które byłyby lepszym rozmówcą na ten temat niż Niklas Modig – współautor bestsellerowej książki „This is Lean„.

Na czym nam zależy?

Bardzo często zaczynając współpracę z organizacjami, które szukają pomocy w tym, jak swoją pracę organizować, zadaję pytanie, które czasem zaskakuje: na co chcemy optymalizować naszą organizację? To dobry starter do pytania: co chcemy osiągnąć w naszej organizacji w efekcie jakiejś transformacji ewolucji czy zmiany?

Na tym etapie, poza zaskoczeniem, pojawiają się często terminy, które wcale nie są zawsze ze sobą zgodne, bo z jednej strony słyszymy o tym, że chcemy dostarczać szybciej i więcej, że chcemy zadowalać klientów z drugiej strony, że chcemy redukować straty.

Wydawać by się mogło, że sytuacja jest więc stosunkowo prosta, ale jeśli zrozumiemy, czym są podejścia zwinne (agile) oraz podejście szczupłe (lean), to zrozumiemy, że właściwie służą one czemu innemu, wzajemnie się nie wykluczają, ale niebezpieczne będzie, szczególnie nieświadome, skupienie na tylko jednym z nich.

Albo jedno, albo drugie. A może…?

Doskonałą wizualizacją tego podejścia, czy raczej wyzwania, jest rysunek zawarty w książce „This is Lean” współautorstwa mojego dzisiejszego gościa Niklasa Modiga. Możemy optymalizować naszą organizację na wykorzystanie dostępnego czasu lub/i zasobów (resources efficiency) albo na przepływ i responsywność (flow efficiency). Ale tu kilka ostrzeżeń:

  • Nie da się osiągnąć obu, jeśli nasza praca to niepowtarzalne, twórcze czy kreatywne rozwiązania intelektualne.
  • Jest niebezpiecznym optymalizować zbytnio na tylko jedną z tych wartości i na dodatek nie jest to jedyny z wyborów, przed którymi stoimy.

Organizacja może być również zoptymalizowana zarówno na inne czynniki –  dobro klienta, jak i wynik ekonomiczny firmy. Może być zoptymalizowane na tak zwaną adaptacyjność, co jest często głoszone przez praktyków podejścia Large Scale Scrum, ale jak mówi Craig Larman, współtwórca LeSS, może być również optymalizowana na utrzymanie tajemnicy pomiędzy osobami czy zespołami pracującymi nad konkretnymi komponentami. O ile to ostatnie może wydawać się absurdalne, o tyle w branży, w której grozi nam szpiegostwo przemysłowe czy wręcz działania szkodzące naszej organizacji, taka sytuacja może nie być optymalna. Będzie pewnie kosztowna i spowoduje powolną pracę, ale jednocześnie będzie zabezpieczać nas przed niepożądanym „połączeniem kropek”, wypływem cennych informacji, które mogłyby zagrozić naszej firmie czy nawet państwu.

Agile czy Lean?

Zobaczmy, gdzie jesteśmy – Mapa Wardleya

Rozmowa na temat tego, na co optymalizujemy naszą organizację oraz uświadomienie, że podejścia lean i agile nie wykluczają się, a bardziej adekwatne do konkretnych produktów czy obszarów działania naszej organizacji to zaproszenie do stosowania innego narzędzia, o którym będzie mowa w jednym z kolejnych odcinków, czyli tak zwanych Map Wardleya.

Mapa ta pokazuje, jak konkretne obszary naszego produktu czy działania naszej firmy wpisują się na skali od innowacyjności, przez coś stabilnego, aż po gotowe rozwiązania, których nie ma sensu budować samemu i stosować np. podejście agile tam, gdzie bardziej adekwatny będzie lean.

Jeśli więc jesteś Scrum Masterem, Agile Coachem, Konsultantem, Agentką zmian, którzy stają przed wyzwaniem zaoferowania jakichś konkretnych kroków czy kierunku organizacji, warto zacząć od pytań:

  • Co chcemy osiągnąć?
  • Na co naszą organizację chcemy zoptymalizować?
  • Jakie podejście w konkretnym obszarze danej organizacji powinniśmy wybrać?

I na sam koniec jeszcze jedna zmienna. To, na co optymalizujemy organizację, nigdy nie jest stałe w czasie.

A na co zoptymalizowane są Wasze organizacje?

Pomóż innym, podziel się!


Leave a Reply

Masz feedback? Daj znać i nagraj się!