Odcinek 54. Które szkolenie z Kanbanu jest dla mnie?

Przychodzi taki moment, że poza czytaniem książek czy słuchaniem podcastów chcielibyśmy skorzystać ze szkolenia o Kanbanie. Na rynku jest sporo różnych szkoleń i pewnie zadajesz sobie pytanie: które jest dla mnie? W najnowszym odcinku opowiadam o różnych ścieżkach szkoleniowych i staram się pomóc w wyborze tego właściwego.

Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń poświęconych Metodzie Kanban. Bardzo często słuchacze podcastu, ale też osoby pracujące w organizacjach, z którymi mam styczność pytają mnie o to, które szkolenie jest dla nich. Często mają pewne obawy, czy nie wybiorą się na szkolenie zbyt zaawansowane, albo na szkolenie, które nie jest dopasowane do ich potrzeb, być może boją się, że będę się nudzili, że będą tam rzeczy dla nich oczywiste. Zacznę więc od opisania podstawowych ścieżek dostępnych w ramach szkoleń certyfikowanych przez Kanban University. Są to szkolenia, które oferuję i które odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie online.

Największy zysk z zainwestowanego czasu? Kanban System Design!

Zaczniemy od szkolenia, które jest najczęściej wybierane i najlepiej oceniane. Stąd nie jest to moja preferencja, ale feedback od Was jako uczestników. Mowa o szkoleniu Kanban System Design. Szkolenie to jest szkoleniem dwudniowym albo odbywającym się w ekwiwalencie tych 2 dni i jest to szkolenie, które po pierwsze nie wymaga jakiejś wcześniejszej wiedzy na temat Metody Kanban, a więc doskonale poradzą sobie na nim osoby, które wcześniej z Kanbanem nie miały do czynienia albo mają jego bardzo powierzchowne rozumienie. Jest to szkolenie, które daje bardzo, bardzo solidne podstawy, żeby Kanbanu zacząć już używać. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim pierwszą częścią tego szkolenia jest dosyć rozbudowana symulacja, w której dotykamy takich obszarów jak praca ze zmieniającymi się priorytetami, z konfliktami tych priorytetów czy z elementami, które musimy ukończyć przed określoną datą. Pozwala nam to zrozumieć, czym jest Kanban w praktyce. Również dzięki takiemu eksperymentalnemu zarządzaniu limitami pracy w toku.

Na szkoleniu tym mamy całkiem duży moduł poświęcony metrykom, co bardzo wielu z Was interesuje i tutaj możecie dowiedzieć się w praktyce, co mierzyć, jak mierzyć oraz czy jest to w jakiejś sprzeczności z metrykami, które może obecnie macie w swoich organizacjach. Drugim bardzo ważnym elementem tego szkolenia jest tak zwany moduł STATIK, co rozwijamy jako System Thinking Approach to Introducing Kanban i jest to metoda, którą wdrażamy pewne praktyki Kanbanu do już istniejących zespołów czy to produktowych czy usługowych. W ramach szkolenia oczywiście budujemy jakiś prototyp Systemu Kanban, ale jest to tylko i wyłącznie ćwiczenie, które ma nauczyć Was tego jak robić to później. Stąd szkolenie Kanban System Design jest doskonałym szkoleniem dla wszystkich osób, które chcą wprowadzić praktyki Kanbanu nie tylko w swoim obecnym kontekście biznesowym, ale również chciałyby to robić z innymi zespołami, dla innych zespołów, czy w innych obszarach w przyszłości.

Solidnie, od postaw i cennie dla Scrum Masterów? TKP!

Teraz troszkę nieintuicyjnie cofniemy się do drugiego bardzo popularnego szkolenia jednodniowego – Team Kanban Practitioner. Jest ono wprowadzeniem do metody Kanban, ale tutaj bardzo ważna uwaga, to nie jest tak, że są tutaj tylko i wyłącznie rzeczy oczywiste. Przede wszystkim na tym szkoleniu wyjaśniamy, czym jest Metoda Kanban, a nie tylko tablica czy system Kanban. Tutaj również mamy do czynienia z pewną prostszą, ale bardzo powiedziałbym, rezonującą z uczestnikami, symulacją oraz uczymy podstawowych praktyk i metryk, które wystarczają zwykle do zarządzenia pracą albo swoją, albo pojedynczego zespołu.

To szkolenie jest bardzo cenione przez osoby, które obecnie pracują jako Scrum Masterzy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż powiedziałbym taki ironicznie, że 5/6 tego szkolenia jest całkowicie kompatybilne z praktykami w zespołach, a co ciekawe, zastosowanie tych praktyk Kanbanu może spowodować pewnego rodzaju polepszenie, wzniesienie na wyższy poziom tego jak funkcjonują zespoły scrumowe. To szkolenie jest również bardzo pomocne jako szkolenie wewnętrzne czy zewnętrzne, ale dla większych grup, dla całych zespołów, ponieważ widzimy, że jeżeli w takim szkoleniu weźmie udział cały zespół, albo chociażby połowę grupy stanowi cały zespół, to ten zespół poza takim czynnikiem team builidingu jednocześnie buduje swój system Kanban, który właściwie jest użyteczny już następnego dnia po wdrożeniu go do jakiegoś narzędzia. Mamy tutaj bardzo fajne przypadki, kiedy to szkolenie pomaga nie tylko zespołom IT, ale również zespołom marketingowym, zespołom usługowym, zajmującym się designem, wszelkiego rodzaju usługami, sprzedażą czy nawet usługami prawnymi.

Kanban wszerz i wzwyż, czyli Kanban Systems Improvement

Kanban Systems Improvement to kolejne szkolenie dwudniowe, które wraz ze Szkoleniem Kanban System Design stanowi ścieżkę Kanban Management Professional. Na tym szkoleniu uczymy się o tym, jak doskonalić istniejące już systemy Kanban. To jest doskonałe szkolenie dla kogoś, kto ma już ze sobą szkolenie KSD, ale przychodzą tutaj również osoby, które mają ze sobą już po prostu solidne doświadczenie w pracy z Kanbanem na przykład w skali jednego czy dwóch zespołów. Na tym szkoleniu rozwijamy różnego rodzaju, bardziej zaawansowane pojęcia związane z Kanbanem. Między innymi wprowadzamy i mocno eksplorujemy obszary stosowania tak zwanego Upstream Kanbanu, a więc sposobu zarządzania opcjami, Backlogiem i tutaj dużą grupą docelową są wszelkiego rodzaju osoby pełniące role Product Ownerów czy Product Managerów. Zajmujemy się tu również tematem skalowania Kanbanu, a więc stosowania go na różnych poziomach i również przy wielu zespołach. Zgłębiamy tutaj tematy metryk, ich zastosowania również na różnych poziomach organizacji. Poruszamy takie obszary jak teoria ograniczeń czy koszt koordynacyjny pracy. Jest to szkolenie, które jest szalenie pomocne dla wszystkich osób, które chcą pracować poza zespołami, bo mają do czynienia z większym produktem niż tylko jednozespołowy, ale również osobami, które są agentami zmian i chciałyby transformować do zwinności całą organizację.

Aktywne ukończenie tego szkolenia Kanban Systems Improvement oraz wcześniej wymienionego szkolenia Kanban System Design daje uczestnikom i absolwentom tytuł zawodowy Kanban Management Professional.

A gdyby tak zostać Kanban Coachem?

Jeśli ktoś jest zainteresowany byciem Kanban Coachem (co nie jest równoznaczne z Agile Coachem, który zna Kanban!), to mamy dedykowaną ścieżkę edukacyjną, na którą składają się dwa kolejne szkolenia. Pierwsze z nich to szkolenie Kanban Maturity Model, które wbrew nazwie nie mówi o dojrzałości Kanbanu jako takiego, ale raczej o rozumieniu dojrzałości organizacyjnej. Bardzo często mówimy o tym, że to właśnie brak diagnozy albo niedobrze zdiagnozowany poziom dojrzałości organizacji powodują, że osoby będące Agile Coachami, Scrum Masterami czy menedżerami przynoszą do organizacji praktyki, które się nie przyjmują. I to nie dlatego, że te praktyki są nieprawidłowe, czy też, że ktoś je nieprawidłowo wdraża, ale dlatego, że nie są one adekwatne do tego, na co dana organizacja w swoim momencie istnienia jest gotowa.

Na szkoleniu KMM możemy nauczyć się, jak diagnozować przez obserwację zarówno pod kątem efektów biznesowych, wartości i kultury, ale również obserwowanych praktyk. I to nie tylko praktyk związanych z Kanbanem. Jak wykorzystać te wszystkie elementy do właściwej oceny tej dojrzałości i w oparciu o tą ocenę do zaproponowania takich adekwatnych, mających się szansę przyjąć praktyk w tych organizacjach. To szkolenie również ma ekwiwalent 2 dni. Mamy tutaj zarówno case study, jak i pracę nad własnym przypadkiem organizacji, który uczestnicy opisują i diagnozują.

Kolejnym szkoleniem na ścieżce Kanban University jest szkolenie Kanban Coaching. Do niedawna szkolenie to mogliście znać pod nazwą Kanban Coaching Practices, ale ta nazwa została zmieniona po to, żeby odróżnić skrót szkolenia KCP od tytułu Kanban Coaching Professional, który (po zdaniu testu!) absolwenci obydwu tych szkoleń mogą uzyskać. Po zdaniu testu, ponieważ od końca czerwca 2023 wchodzą zmiany, które polegają na tym, iż samo ukończenie szkoleń Kanban Maturity Model oraz Kanban Coaching nie wystarczą do uzyskania takiego tytułu. Dodatkowo będzie tutaj trzeba zdać egzamin w postaci testowej oraz uiścić opłatę za aktywację licencji Kanban Coaching Professional. Jest to opłata.

Niewiele mówimy na szkoleniu KC o Kanbanie, a na pewno nie w takim kontekście, że jeszcze jakiś konkretnych praktyk tutaj się uczymy. Zakładamy, że uczestnicy mają już ze sobą i ścieżkę KMP, i szkolenie KMM oraz, że wszystkie te puzzle składamy w całość. Składamy w całość, odwołując się do takich rzeczy jak psychologia, jak socjologia, jak pewne cechy organizacji i próbujemy przeprowadzać w nich zmianę. Zmiany drogą ewolucyjną pracując z całą organizacją, bardzo często z wyższego szczebla managementem. Stąd jest to doskonała ścieżka dla osób, które właśnie tego rodzaju transformacje zwinne czy cyfrowe przeprowadzają.

Kanban specjalistycznie?

Poza tymi szkoleniami, o których napisałem powyżej w świecie Metody Kanban pojawiają się nowe szkolenia bardziej dedykowane. Te szkolenia w pierwszej kolejności nie są dostępne w ofercie trenerów niezależnych, ale są one wprowadzane i testowane przez David J. Anderson School of Management. Na te szkolenia możecie zapisać się zdalnie i stacjonarnie. Z czasem część z tych szkoleń specjalistycznych również trafia do oferty ogólnej. Ja na przykład mam możliwość prowadzenia szkolenia Kanban for Design and Innovation, które jest ekwiwalentem szkolenia Kanban Systems Improvement, tyle że skupionym właśnie bardziej na tych obszarach zarządzania opcjami w innowacyjnych produktach, które budujemy.

100% Scrum, ale i Kanban

Stali słuchacze i słuchaczki podcastu z pewnością pamiętają, że kilka lat temu dużym wydarzeniem było pojawienie się „Przewodnika po Kabanie dla zespołów Scrumowych” oraz towarzyszącej mu certyfikacji Professional Scrum with Kanban. Tutaj odsyłam Was do dwóch odcinków podcastu. W jednym z nich rozmawiam z Magdą Firlit, która jest trenerką scrum.org i takie szkolenia prowadzi, a w drugim opowiadam o tym, co zawiera „Przewodnik po Kabanie dla zespołów Scrumowych”. Trzeba zacząć od takiej bardzo trywialnej i powtarzanej często rzeczy – otóż Professional Scrum with Kanban to jest bez wątpienia nadal w 100% Scrum, absolutnie żadnego elementu tego frameworku nam odpuścić nie wolno, natomiast próbujemy stosować te praktyki właśnie w ramach sprintów scrumowych. Jeśli więc ktoś czuje, że chciałby realizować Kanban w ramach Scruma i skłania się w stronę właśnie certyfikacji z ramienia scrum.org to oczywiście to szkolenie cały czas na rynku jest dostępne.

Nowi gracze

Mamy też nowy byt na rynku. Organizację ProKanban, która dopiero rozwija swoje portfolio. Autorem tego konceptu jest znana postać w światku Kanbanu – Dan Vacanti, autor poczytnych książek na ten temat, również współautor właśnie wspomnianego wcześniej PSK. Dan tworzy niezależną od Scrum.org organizację, która również w podobny sposób prowadzi szkolenia, które kończą się testami czy certyfikatami. Ta organizacja na rynku europejskim pewnie stawia dopiero pierwsze kroki, ale też może Was zainteresować.

Jeśli nadal nie wiem to co dalej?

Mam nadzieję, że taki opis szkoleń, które różne organizacje oferują w jakiś sposób Wam pomaga dokonać wyboru. Ze swojej strony dopowiem, że osoby, które do mnie przychodzą z takim pytaniem czy niepewnością, bardzo często zapraszam do rozmowy, żeby rozpoznać, zdiagnozować, jakie są ich potrzeby.

Tak, żeby nie było ani efektu znudzenia rzeczami trywialnymi, ani jakiegoś przytłoczenia rzeczami zbyt zaawansowanymi czy może zwyczajnie nieprzydatnymi w danej chwili. I myślę, że to jest oczywiście coś, do czego mogę też jako trener Was zaprosić. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, jak ugryźć Kanban, o którym słuchacie tyle w podcaście, o którym być może gdzieś od kogoś też słyszycie, dajcie znać, bo oczywiście żaden wpis na blogu, żaden odcinek podcastu nie zastąpi bezpośredniej konwersacji.

Do usłyszenia i zobaczenia!

Pomóż innym, podziel się!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz feedback? Daj znać i nagraj się!